Sprawdź swoje zgłoszenie
Nie jesteś pewien, czy Twoje zgłoszenie zostało zarejestrowane w bazie?
Wpisz adres email i numer dowodu zakupu podane w formularzu zgłoszeniowym
SPRAWDŹ SWOJE ZGŁOSZENIE

Popraw poniższe błędy:

OK
PROSZĘ CZEKAĆ
Trwa ładowanie
TRWA ŁADOWANIE PLIKÓW NA SERWER
WEŹ UDZIAŁ
Promocja trwa od 01.07.2022 do 31.07.2022 lub do wyczerpania całkowitej puli wartości zwrotów, która wynosi 100.000 zł w zależności od tego, które ze zdarzeń wystąpi jako pierwsze. Do akcji można przystąpić jednorazowo, a maksymalna wartość zwrotu wynosi 100 zł. Promocja obejmuje wyłącznie produkty marki Dulux w wybranych sklepach detalicznych rynku tradycyjnego
(lista w załączniku do regulaminu).
POBIERZ REGULAMIN
Promocja trwa od 01.07 do 31.07.2022 r.
tel.: (42) 636 90 97
tel.: (42) 636 90 93
e-mail: biuro@smolar.pl www.smolar.pl ul. Inżynierska 15
93-569 Łódź